ribbon;

Vi är kommersiella och rationella – och vi arbetar strukturerat och målinriktat.

Scrolla ner för att läsa mer

Retail Architects kan detaljhandelsbranschens villkor och krav i hela Norden, och vi är specialister på att utveckla och designa butiker och handelsområden. Vi har utvecklat en effektiv arbetsprocess som säkrar att projekten genomförs snabbt och professionellt.

 

Fokus på detaljer

Som arkitekter kan vi alla detaljerna i butiker. Från ett optimalt flöde på parkeringsplatsen och en välfungerande butiksinredning till en effektiv varuleverans.

Vi är medvetna om att vartenda streck vi ritar påverkar ekonomin när projektet är klart och kan få direkt konsekvens för omsättningen. Vi har en strukturerad arbetsprocess som vi anpassar vare gång enligt projektets typ och storlek. Vi sätter oss in i våra kunders ramar och förutsättningar och därför kan vi göra skillnad, även för våra kunders kunder.

Resultatet är byggnader och områden som lever och fungerar – och som kan ändras och anpassas i takt med skiftande förutsättningar och behov.

 

En del av något större

Retail Architects är en specialavdelning inom Årstiderne Arkitekter, som har många års erfarenhet inom handel och har en målinriktad utvecklingsprocess med specialistkunskap inom området.

Inom Årstiderne Arkitekter samarbetar vi med olika fokusavdelningar och utnyttjar varandras kompetenser. Under årens lopp har vi samlat på oss stor erfarenhet och har optimerat vår utvecklingsprocess, vilket vi idag använder över landsgränserna.

 

Kontakta oss

Om du har en idé, ett konkret uppdrag eller om du bara vill veta mer om oss, så är du alltid välkommen att slå oss en signal eller skicka ett mejl. Du kan kontakta lämplig specialist inom precis det område som intresserar dig.

Hitta din kontaktperson

Gå på upptäcktsfärd i våra lösningar

Rødovre Centrum 
Shoppingcenter

BMW Århus 
Butik

HTH Århus
Butik

BIG Shopping
Handelsområde