Vi utvikler alt fra butikker til handelsprosjekter – og er med deg hele veien

Bla ned for å lære mer om oss

Vi utvikler og gir deg råd når det skal bygges butikker, butikksenter og butikkjeder. Og du kan trygt overlate prosjektet ditt til oss, for vi kjenner alle detaljer i en butikk: fra optimal flyt på parkeringsplassen via den velfungerende butikkinnredningen til effektiv varelevering. Vi gir deg råd i alle faser – uansett om det gjelder én enkelt butikk eller et handelsprosjekt.

 

 

BUTIKKER – INNREDNING – KONSEPTUTVIKLING

Retail Architects forestår butikkinnredningen, enten ved å implementere butikkens eget konsept eller ved å utvikle et nytt konsept. Vi er detaljbevisste. Vi omsetter konsepter til detaljer, og allerede ved de første skissene tenker vi inn de detaljene som kundene tar for gitt når de opplever butikken. Dessuten er vi spesialister når det skal tenkes nye funksjoner i eksisterende bygninger, eller når det skal utvides og ombygges i eksisterende butikker.

Våre butikkprosjekter

HANDELSOMRÅDER – HANDELSSENTER

 

Retail Architects står for rammene, bl.a. omgivelsene rundt bygningen, implementering av identitet på fasader, valg av materialer tilpasset funksjon, varemerker og visjon. Detaljer har avgjørende betydning for å skape velfungerende handelsområder. Resultatet av vår detaljbevissthet er butikker og handelsområder som lever og fungerer.

Våre handelsprosjekter

Mange typer kompetanse

Vi kan hjelpe til med å skape en ny identitet eller optimere virksomhetsprofilen slik at visjoner og verdier fremstår tydelig for kundene. Vi betrakter bygning, butikk, ankomst og parkering som en direkte forlengelse av varemerke og logo. Når vi tegner butikker, tilpasser vi materialer og detaljer til profil og visjon.

Vi konkretiserer bærende idéer slik at de utvikles og manifesteres i et slagkraftig og gjennomtenkt konsept. Vår konseptutvikling er en del av vår prosess, som skaper en helhet i forhold til de idéene som vi sammen med kunden kommer frem til.

Vi ser på trafikksituasjonen til og fra butikken. Vi ser på hvor kundene kommer fra, og løser den interne trafikken og logistikken optimalt.

Kundenes atferd i butikken er vesentlig. Vi vet hvordan en kundeflyt kan optimeres i forhold til den varen som selges i butikken. Vi ser på den totale kundeflyten − fra det øyeblikket kunden kommer inn i butikken, sirkulerer og deretter forlater den igjen.

Vi omsetter våre kunders retningslinjer i nye eller eksisterende lokaler. Enhver søyle og enhver vegg som plasseres i rommet, har en konsekvens for butikkens layout og den daglige omsetningen.

Vi har spesialisert oss på implementering av butikklayout og -konsept og forstår og respekterer de forutsetningene som er til stede når et gjennomarbeidet konsept skal innpasses. Vi bistår byggherre/fagtilsyn og sikrer at alt løses i henhold til de forventningene kunden har til innredning, kvalitet og finish.

Vi tenker inn bærekraftige løsninger fra prosjektets start sammen med kunden. Fra landskap, materialvalg og tekniske løsninger til den daglige driften.

Vil du vide mere, så kontakt os

Har du en idé, en konkret oppgave, eller vil du bare vite mer om oss, er du alltid velkommen til å ringe oss eller sende en e-post. Du kan kontakte den relevante spesialisten på akkurat det området som du har interesse av.

Finn din kontakt

Dra på oppdagelsesreise i løsningene våre

Rødovre Centrum
Handelsområde

BMW Århus 
Handelsområde

HTH Århus
Butiksindretning

Big Shopping
Handelsområde